Znajdź mieszkanie
>

Najczęściej zadawane pytania

Jak wygląda procedura zakupu mieszkania?

Najpierw możemy zarezerwować mieszkanie ustnie na dwa trzy dni, później podpisujemy umowę rezerwacyjną na okres maksymalnie dwóch miesięcy. Aby rezerwacja została aktywowana, wnosimy opłatę rezerwacyjną w wysokości 5000 zł. Kolejno możemy zacząć procedowanie naszych ewentualnych formalności w banku. Po okresie trwania umowy rezerwacyjnej, spotykamy się u notariusza i podpisujemy umowę deweloperską lub przedwstępną. Po podpisaniu umowy deweloperskiej lub przedwstępnej następuje wpłata środków według harmonogramu dostosowanego do postępów budowy.

Po zakończeniu budowy umawiamy się na odbiór mieszkania a później na podpisanie umowy przeniesienia własności.

W jaki sposób liczona powierzchnia mieszkania i czy będę musiał/a coś dopłacić jeśli powierzchnia okaże się większa niż w umowie?

Powierzchnia mieszkania jest liczona wg polskiej normy PN-ISO 9836:1997 z uwzględnieniem rozporządzenia z 2020 roku.  Jeśli będzie mniejsza wyliczymy koszty zwrotu, natomiast jeśli będzie większa Klient nie ponosi dopłat

Chcę zmienić układ w mieszkaniu, czy mogę zgłosić Deweloperowi zmiany do projektu podczas trwania umowy?

Nie wprowadzamy zmian aranżacyjnych, wszelkie zmiany możliwe są do wprowadzenia po odbiorze mieszkania na własną odpowiedzialność zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawem budowlanym Mając na uwadze zapisy ustaleń gwarancyjnych.

Czy mogę posadzić w ogródku rośliny i/lub drzewa?

Wszystko zależy od tego na jakiej powierzchni znajduje się nasz ogródek.  Jeśli znajduje się na płycie hali garażowej mamy ograniczoną możliwość posadzenia roślin. Muszą to być rośliny o krótkich, najlepiej idących w poziomie korzeniach. Jeśli natomiast ogródek znajduje się na gruncie naturalnym, nie ma przeciwwskazań do nasadzeń większych roślin, również takich których ukorzenienie idzie pionowo w dół.

Odbiór mieszkania - co to właściwie znaczy?

Na odbiorze mieszkania Klient sprawdza czy wszystko zostało wykonane zgodnie z umową, jeśli tak  - otrzymuje klucze i instrukcje o dalszych krokach. Jeśli natomiast stwierdzone zostaną usterki to spisujemy protokół usterkowy. W ciągu dwóch tygodni Klient otrzymuje odpowiedź czy zgłoszone uwagi są zasadne czy też nie i dlaczego a ewentualne usunięcie ich powinno zakończyć się do trzydziestego dnia od momentu spisania protokołu usterkowego.

Czy po umowie końcowej należę do Wspólnoty czy do Spółdzielni?

Po podpisaniu umowy końcowej i po okresie przejściowym właściciel staje się członkiem Wspólnoty zarządzanej przez profesjonalną firmę Zarządczą.

Ile wynosi czynsz do zarządcy i jakie są jego składowe?

Czynsz wnoszony na konto Wspólnoty zależny jest od stawek rynkowych i od ustaleń Wspólnoty z profesjonalną firmą Zarządzającą. W obecnym okresie 2023 wynosi on pomiędzy 3-3,50 za metr kwadratowy za utrzymanie części wspólnych. Wszystkie składowe przedstawia wspólnocie Firma Zarządzająca w formie Planu Gospodarczego po pierwszych zebraniach z nowo tworzącą się Wspólnotą.

Chcę podpisać umowę u swojego notariusza czy mam taką możliwość?

Wszystkie umowy podpisujemy w wybranej przez nas Kancelarii Notarialnej, z uwagi na fakt znajomości specyfiki naszych dokumentów oraz praw autorskich Notariusza do stworzonej umowy.

Gdzie zgłoszę usterkę po odbiorze mieszkania?

Zgłaszanie usterek odbywa się poprzez formularz reklamacyjny znajdujące się na naszej stronie www.horizon.szczecin.pl/reklamacje

Jaka jest różnica między umową deweloperską a umową przedwstępną?

Umowa deweloperska jest umową spisaną notarialnie według zapisów ustawy deweloperskiej mających na celu ochronę wpłacanych środków przez przyszłego właściciela przez bank w którym uzyskał kredyt finansujący zakup lub ze środków własnych.

Umowę przedwstępną można podpisać po zakończeniu budowy, kiedy nie mają już zastosowania zapisy ustawy deweloperskiej. Umowę przedwstępną można również zawrzeć na elementy, które nie podchodzą pod zapisy ustawy deweloperskiej tak jak komórka, miejsce postojowe w hali, zaplecze garażu.

Kiedy odbieram mieszkanie a kiedy podpisuję umowę ostateczną?

Odbiór mieszkania następuje po wpłacie całości środków umówionych z deweloperem po zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, natomiast podpisanie umowy końcowej następuje stosunkowo później po uzyskaniu przez dewelopera dokumentów z urzędu miejskiego z wydziału Geodezji i Kartografii pozwalających przystąpić do umowy przeniesienia własności.

Jaka jest wysokość mieszkań?

Wysokość mieszkań na "Osiedlu Świergotki etap 2" = około 2,67m (+/- 2 cm). Wysokość mieszkań na "Kazimierza Park"= około 2,56m (+/- 2 cm), z wyjątkiem parterów budynku I i II gdzie wysokość = około 3,18m (+/- 2 cm).

Czy mogę dokupić komórkę/zaplecze/miejsce postojowe osobno?

Osobno można dokupić komórkę, zaplecze garażu bądź miejsce postojowe w hali garażowej. Komórka stanowi odrębną nieruchomość, zaplecze i miejsce postojowe w hali to kupno prawa do użytkowania w ramach udziału w nieruchomości wspólne. Hala Garażowa posiada własną księgę wieczystą. Miejsce postojowe zewnętrzne nie posiada własnej księgi wieczystej, nie ma więc możliwości dokupienia takiego miejsca osobno.

Czy wolno mi wprowadzić zmiany aranżacyjne po odbiorze mieszkania?

Należy pamiętać, iż każda zmiana aranżacyjna może naruszać ustalenia gwarancyjne i  wykonywana będzie na własną odpowiedzialność. Dodatkowo trzeba brać pod uwagę wszelkie aspekty techniczne w zgodzie z prawem budowlanym i sztuką budowlaną. Natomiast jeśli zmiany mają dotyczyć również części wspólnych, powinny być uzgadniane z Wspólnotą np. za pośrednictwem Zarządcy.

W jaki sposób liczona jest powierzchnia mieszkania w przypadku skosów?

Powierzchnia pomieszczeń o wysokości od 2,20 m jest liczona jako 100% natomiast pomiędzy wysokościami 1,40m, a 2,20 m wliczamy 50%, poniżej 1,40m nie jest wliczana do powierzchni użytkowej. W naszych aktualnych inwestycjach nie występują mieszkania ze skosami, a wyłącznie dotyczy to komórek pod schodami.

Czy mogę połączyć dwa sąsiednie mieszkania już po odbiorze?

Prawnie istnieje taka możliwość, natomiast procedura jest już po stronie Zainteresowanego. Można utworzyć z dwóch mieszkań jedno, bądź połączyć je ze sobą, ale status prawny utrzymać jako dwa osobne mieszkania.

Czy użytkując mieszkanie, ponoszę opłaty za miejsce postojowe, komórkę, zaplecze?

Tak, opłata za miejsce postojowe to koszt około 50 zł miesięcznie, opłata za zaplecze bądź komórkę liczy się tak samo jak za m2 mieszkania, za miejsce postojowe zewnętrzne najczęściej nie ponosimy kosztów, ale są to wewnętrzne ustalenia między wspólnotą, a zarządcą. Należy również pamiętać że wszelkie stawki oparte są na każdoczesnych szacunkach rynkowych.

Co to jest czynsz przejściowy?

Jest to opłata wnoszona na konto dewelopera po wystawieniu przez niego faktury za okres pomiędzy odbiorem mieszkania a podpisaniem umowy przeniesienia własności, opłata ta dotyczy utrzymania części wspólnych w tym okresie.

Co wchodzi w skład opłaty u Notariusza w umowie deweloperskiej lub przedwstępnej i umowie przeniesienia własności?

Kolejno: Wynagrodzenie za czynności notarialne/ taksa notarialna, wynagrodzenie za wypisy (w zależności od umowy różna ilość wypisów), podatek vat, opłaty sądowe, ewentualne opłaty za umieszczenie w elektronicznym rejestrze wypisów.

Z kim muszę podpisać umowy po odbiorze mieszkania?

Należy podpisać umowę z Enea, aby w mieszkaniu po odbiorze mieć dostęp do prądu.

Co oznaczają wzmianki w księdze wieczystej?

Wzmianki najczęściej będą pojawiać się w dziale III (prawa, roszczenia i ograniczenia) oraz ewentualnie w dziale IV (hipoteka).

W dziale III – będą to służebności oraz wzmianki i roszczenia o ustanowienie odrębnej własności lokali i przeniesienia tych praw na Nabywających.

W dziale IV – może pojawić się wpis o ustanowieniu hipoteki – jeśli Deweloper zaciągnie na finansowanie inwestycji kredyt. Mogą pojawić się też wzmianki/roszczenia o wpis roszczenia do przyszłej księgi lokalowej jeśli Klient nabywający nieruchomość uzyska kredyt w banku z rodzaju „hipotecznych”.

Czy Umowa Końcowa, Umowa Przyrzeczona, Umowa Przeniesienia Własności, Umowa Ostateczna to ta sama umowa?

Tak, to ta sama umowa, jedynie różne formy nazewnictwa.